Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού χορηγείται για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Προϋπολογισμός της Δράσης 500 εκατ. ευρώ

 

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020)

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 39162/16.4.2020)

Επιδότηση

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2: 534 ευρώ

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1: 800 ευρώ.

 

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.

https://www.espa.gr/el/Documents/espa_covid_Enisxysi_w384.pdf

Long Stay Offer

Book for more than 6 nights and get a discount of 10%!

Valid for Stays from 1-20 June 2024 & 11-25 September 2024!